นายสุภัทร จำปาทอง

‘ตรีนุช’ หารือ ‘สุภัทร’ จัดเตรียมแผนส่งมอบงานให้ ปลัดใหม่

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้หารือกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดศธ. เพื่อให้จัดเตรียมแผนส่งมอบงานให้ นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ว่าที่ปลัดศธ.คนใหม่ ซึ่งจะเข้ามารับตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยขอให้สรุปภาพรวมการดำเนินงาน ทั้งงานบุคคล การบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค ทั้งศึกษาธิการภาค(ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) การดูแลโครงการบูรณาการต่างๆ ที่ทำร่วมกับจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่อง

นายอรรถพล สังขวาสี

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ส่วนว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นั้น ได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษา ทั้งการเดินหน้าโครงการอยู่ประจำเรียนฟรี การจัดการศึกษาทวิภาค ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มผู้เรียนที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมีเรื่องระเบียบกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดในการจัดการศึกษา ที่จะต้องปรับแก้ให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย

“ขณะเดียวกัน ยังอยากให้ลงไปดูวิทยาลัยเกษตร ซึ่งขณะนี้ผู้เรียนลดลง ทำอย่างไรจะเพิ่มผู้เรียน โดยกลไกลการเรียนด้านเกษตรกรรมจะต้องเปลี่ยนแปลงไป เน้นทางด้านเกษตรเทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึงอยากให้จัดทำหลักสูตร เพิ่มทักษะการมีงานทำ สร้างอาชีพ ให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้การเรียนอาชีวะ สามารถเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.)” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ immigrationfromcapracotta.com

UFA Slot

Releated